Tävlingsvillkor

Dessa tävlingsvillkor gäller för Glowy Goddess tävlingar som publiceras i Glowy goddess kanaler. Genom att delta i tävlingen godkänner du våra tävlingsvillkor. 

Tävlingsvillkoren gäller om inget annat har angetts i ett särskilt Tävlingsinlägg för  Fransförlängning hemma eller dylikt (definierat nedan). Vid skiljaktigheter mellan ett Tävlingsinlägg och dessa tävlingsvillkor ska Tävlingsinlägget gälla framför tävlingsvillkoren. 

Vid frågor om tävlingen eller om du vill ta tillbaka ditt godkännande till att vi delar sparar dina uppgifter kan du kontakta oss på  info@glowygoddess.com

Särskilda villkor  
De specifika villkor som gäller för respektive tävling anges i tävlingsinlägget som publiceras av oss i relevant kanal, t.ex. sociala medier (”Tävlingsinlägget”). I Tävlingsinlägget anges även hur länge tävlingen pågår och det pris du kan vinna. Tävlingsbidrag som är oss tillhanda först efter slutdatum ingår inte i tävlingen.  

Vi tar inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka möjligheten att medverka i tävlingen eller som kan påverka slutresultatet av tävlingen. 

Tävlingar som publiceras i sociala medier är inte på något sätt sponsrade, stödda eller administrerade av eller knutna till den valda sociala medie-kanalen, Meta eller TikTok.  
Din sociala medie-profil måste också vara skapad i enlighet med respektive plattforms villkor. Exempelvis måste du ha en fullständig version av Instagram/Facebook/TikTok. 

Vem får delta i tävlingen? 
Du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige för att kunna delta i våra tävlingar för fransförlängning hemma.

Anställda av Glowy Goddess, sådana anställdas familjer får inte delta i tävlingen. 

Hur utses vinnaren? 
Om inte annat anges i Tävlingsinlägget utses vinnaren genom lotteri eller av en jury utsedd av oss. Juryns beslut kan inte överklagas. 

När vinnaren är utsedd kommer denne att presenteras på det datum och på det sätt som anges i Tävlingsinlägget. Vi kommer även kontakta vinnaren via direktmeddelande till dennes användarprofil om tävlingen sker i sociala medier.  

Priser 
Beroende på tävling kan priset delas ut genom att du hämtar eller att det skickas hem till dig. I vissa fall kan det även skickas via e-post. Mer information finns i Tävlingsinlägget eller i vår kontakt med dig efter avslutad tävling. 

Samtliga priser är personliga och kan inte överlåtas till annan. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter. 

Alla priser går igenom dubbla kvalitetskontroller för att säkerställa hållbarhet. Det är vinnarens ansvar att förvara produkterna korrekt.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.  

En årsförbrukning av franskit är 6 stycken franskit (natural + volume) och två stycken Glowy Coco, fransschampo ingår ej. Vi förbehåller oss rätten att pausa /avbryta vinsten om lagersaldo inte räcker till eller om det uppstår problem med leveranser. Vi tar inte ansvar för eventuella borttappade paket då all frakt är spårad. Rätt att använda ditt namn och din bild och spara dina uppgifter
Genom att delta i tävlingen godkänner du följande:

Rätt att använda din bild/dina bilder
Du ger Glowy Goddess en icke-exklusiv, royaltyfri och världsomspännande rätt att, utan någon kompensation till dig, använda dina godkända bilder för marknadsföring i våra digitala kanaler (t ex Instagram, Facebook, nyhetsbrev och på TikTok). Denna rätt inkluderar bland annat rätten att reproducera, distribuera, kopiera, ändra, dela och redigera dina godkända bilder.  

Godkännande att använda ditt namn och/eller bild
Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor ger du dessutom oss tillstånd att använda ditt namn och din bild, utan någon kompensation till dig, för marknadsföring i våra kanaler enligt lag om namn och bild i reklam (1978:800). 

Ditt ansvar
Du garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till dina bilder och att du har tillstånd från alla personer som visas på bilderna till medverkan i reklamsammanhang för oss. Dessutom intygar du att vår användning av dina bilder inte bryter mot tredje parts rättigheter eller någon lag. Du åtar dig vidare att hålla oss skadeslösa från alla anspråk (inklusive anspråk från tredje part) i samband med användningen av bilderna som beskrivs ovan.

Personuppgiftsbehandling
I samband med tävlingen kommer vi att behandla dina personuppgifter. De uppgifter som du lämnar om dig själv kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. I samband med publicering av tävlingens vinnare kan personuppgifter komma att publiceras i våra kanaler, till exempel på TikTok, Facebook och Instagram. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integretitespolicy